Mini Phalaenopsis 9" Potted

Height: 9" Pot: 2.5 x 2.5 x 2.25 White

  • Height: 9"
  • Pot: 2.5 x 2.5 x 2.25
  • White