Stoneware Creamer

2-3/4" Round x 2"H 4 oz. Stoneware Creamer, Matte White

2-3/4" Round x 2"H 4 oz. Stoneware Creamer, Matte White